Konstrukční systémy a stavební materiál

Naše společnost staví domy jak se skladbou difuzněuzavřenou, tak i difuzněotevřenou. Obě skladby máme certifikované prostřednictvím Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze (VVÚD). Na následujících podstránkách uvádíme základní vlastnosti obou systému, které by měl každý stavebník znát, předtím než se rozhodne pro danou skladbu:

Difuzněuzavřená konstrukce

Je konstrukce, která využívá na venkovní zateplení domu polystyren. Tento materiál není prodyšný pro vodní páru, proto musí být obvodová stěna domu z interiéru chráněna proti jejímu vniknutí. Vlhký vzduch by poté mohl v konstrukci zkondenzovat, což by vedlo k degradaci materiálů uvnitř stěny.

Difuzněotevřená konstrukce

Je konstrukce, která využívá na venkovní zateplení domu speciální dřevovláknité desky, které jsou vyráběné z přírodního dřeva jehličnatých stromů. Tento materiál je prodyšný pro vodní páru, proto nemusí být obvodová stěna domu z interiéru chráněna proti jejímu vniknutí, jako u stěny, kde je na zateplení použitý polystyren.

KVH řezivo

Nosná dřevěná konstrukce je srdce každé dřevostavby, proto zvolení správného materiálu je velice důležité. Především je nutné sledovat vlhkost řeziva, které se zabudovává do konstrukce stěn dřevostaveb.

Tepelněizolační materiály

Izolace ze skelné minerální vlny byla vždy považována za nejlepší izolační materiál z hlediska dopadu na životní prostředí. Hlavními surovinami použitými na výrobu jsou křemičitý písek a recyklované sklo – obnovitelné a hojně se vyskytující přírodní zdroje.