Nosná dřevěná konstrukce je srdce každé dřevostavby, proto zvolení správného materiálu je velice důležité. Především je nutné sledovat vlhkost řeziva, které se zabudovává do konstrukce stěn dřevostaveb. Vlhkost takového řeziva by měla být max. 20% Při použití nekvalitního materiálu je téměř jisté, že dům nebude vykazovat vlastnosti, které by měl mít. Životnost takového domu bude určitě mnohem menší než u dřevostavby, která má nosnou konstrukci vyrobenou z kvalitního materiálu.

Nejkvalitnější surovinou, která se využívá ve výstavbě montovaných domů je KVH řezivo.

KVH je stavební řezané dřevo z jehličnanů. Je to produkt se sledovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi. Vyrábí se ve dvou kvalitách – pohledová a nepohledová. KVH jsou používány pro konstrukce, jejichž příčný řez je měřen podle nosnosti. Proto se třídí podle normy DIN 4074-1, třídění jehličnanů podle nosnosti. Vlhkost dřeva KVH je 15% (+ – 2%), díky tomu se nemusí hranoly nijak chemicky ošetřovat proti biotickým škůdcům. KVH je vyráběno metodou nekonečného vlysu až do délky 13 m. Klínová spojení jsou přípustná pro obě kvality. Klínový spoj u KVH neoslabuje příčný řez a nemusí být proto zohledňován při pnutí.

Naše společnost používá výhradně na výrobu celé konstrukce vč. krovu právě KVH řezivo, tím je zajištěna dlouholetá životnost našich dřevostaveb.


Konstrukce vytvořena v aplikaci Sema a publikována se souhlasem autora.