Je konstrukce, která využívá na venkovní zateplení domu polystyren. Tento materiál není prodyšný pro vodní páru, proto musí být obvodová stěna domu z interiéru chráněna proti jejímu vniknutí. Vlhký vzduch by poté mohl v konstrukci zkondenzovat, což by vedlo k degradaci materiálů uvnitř stěny.

V difuzněuzavřené konstrukci plní ochranou úlohu parotěsná zábrana, která musí byt dokonale přelepena především v rozích a v místech případných prostupů. Důležitým aspektem je, aby obvodové stěny dřevostaveb měli instalační předstěny, které naše společnost samozřejmě využívá. Instalační předstěna (též předsazená konstrukce) se využívá pro vedení veškerých instalací v domě (voda, kanalizace, topení, elektro, atd.), proto nejsou v parotěsné folii zbytečně vytvořeny otvory, které by mohli její funkčnost zhoršit.

Jelikož jsme členem Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), musíme naše domy podrobovat zkoušce neprůvzdušnosti obvodového pláště domu (vzduchotěsnost obvodového pláště), která se provádí tzv. Blower-door testem. Test se provádí pomocí speciálního ventilátoru, který v domě vytvoří nejprve podtlak a poté přetlak. Při testu se měří množství vzduchu, které se vymění za časovou jednotku. Výsledkem je hodnota n50, která udává rychlost výměny vzduchu při 50 Pa a podle normy ČSN 73 0540-2 nesmí být při přirozeném větrání větší než 4,5 h-1. Naše domy při těchto testech vykazují výborné parametry, standardně není výsledná hodnota větší než 0,8 h-1.

Difuzněuzavřená konstrukce je léty prověřená a nejvíce rozšířená skladba, která funguje bez problémů, avšak je potřebné mít parotěsnou vrstvu správně provedenou. Proto kontrola pomocí Blower door testu je správným krokem, jak si nechat funkčnost této vrstvy ověřit.