Je konstrukce, která využívá na venkovní zateplení domu speciální dřevovláknité desky, které jsou vyráběné z přírodního dřeva jehličnatých stromů. Tento materiál je prodyšný pro vodní páru, proto nemusí být obvodová stěna domu z interiéru chráněna proti jejímu vniknutí, jako u stěny, kde je na zateplení použitý polystyren. U difuzněotevřené skladby se namísto parozábrany využívá parobrzda. Ta může být do skladby zabudována v podobě fólie nebo speciálních OSB desek s perem a drážkou, které musí mít přesně dané vlastnosti, aby mohli tuto úlohu plnit.

Spoje desek se musí slepovat speciálními lepidly nebo přelepit samolepícími páskami, které jsou k tomu určené. Tudíž ne všechny OSB desky se dají pro tento účel použít. Funkce parobrzdy spočívá v tom, že během roku propouští do konstrukce postupně takové množství vodní páry, vzniklé uvnitř RD, které je dřevovláknitá deska schopna propustit do venkovního prostředí. Důležité při navržení difuzněotevřené konstrukce je, aby všechny vrstvy skladby obvodové stěny spolu spolupracovali (tzn. vnitřní izolace stěn, podkladní fasádní tmel, finální fasáda, atd.) jinak hrozí, že se vodní pára v konstrukci nebude dostatečně odpařovat.

V zásadě platí, že faktor difuzního odporu jednotlivých materiálů použitých ve skladbě stěny, by se měl s každou vrstvou snižovat směrem z interiéru do exteriéru. Naše společnost používá ucelený certifikovaný systém od německé společnosti Inthermo, který je v SRN již řadu let využíván i na zateplení zděných staveb, které mají problémy s vlhkostí. Též jako u difuzněuzavřené konstrukce je dobré, aby obvodové stěny měli instalační předstěnu, která zvyšuje účinnost parobrzdné vrstvy.

Určitou výhodou tohoto systému je lepší tepelná stálost v letním období. Z důvodu schopnosti velké tepelné akumulace desek Inthermo, je prostup tepla z venkovního prostředí pomalejší než u skladby s polystyrenem a tím nedochází i při vysokých teplotách v letních měsících k přehřívání domu.

Konstrukce difuzněotevřená je na českém trhu teprve cca 5 let, ale stále více se u stavebníků a stavebních firem těší větší oblibě. Je to především proto, že domy s touto skladbou nekladou na realizační firmy tak vysoké nároky na provedení parotěsné vrstvy a též proto, že zateplení u těchto domů tvoří přírodní materiál. Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena oproti skladbě difuzněuzavřené.

Dokumentace