Je konstrukce, která využívá na venkovní zateplení domu speciální tepelnou minerální izolaci.

Tento materiál je prodyšný pro vodní páru, proto nemusí být obvodová stěna domu z interiéru chráněna proti jejímu vniknutí, jako u stěny, kde je na zateplení použitý polystyren. U difuzněotevřené skladby se místo parozábrany využívá parobrzda. Ta může být do skladby zabudována v podobě fólie nebo speciálních OSB desek s perem a drážkou, které musí mít přesně dané vlastnosti, aby mohli tuto úlohu plnit. Spoje desek se musí slepovat speciálními lepidly nebo přelepit samolepícími páskami, které jsou k tomu určené. Tudíž ne všechny OSB desky se dají pro tento účel použít.

Funkce parobrzdy spočívá v tom, že během roku propouští do konstrukce postupně takové množství vodní páry, vzniklé uvnitř RD, které je fasádní izolace schopna propustit do venkovního prostředí. Důležité při navržení difuzněotevřené konstrukce je, aby všechny vrstvy skladby obvodové stěny spolu spolupracovali (tzn. vnitřní izolace stěn, podkladní fasádní tmel, finální fasáda atd.), jinak hrozí, že se vodní pára v konstrukci nebude dostatečně odpařovat. V zásadě platí, že faktor difuzního odporu jednotlivých materiálů použitých ve skladbě stěny, by se měl s každou vrstvou snižovat směrem z interiéru do exteriéru.

Naše společnost používá ucelený certifikovaný systém od společnosti Isover. Též jako u difuzněuzavřené konstrukce je dobré, aby obvodové stěny měli instalační předstěnu, která zvyšuje účinnost parobrzdné vrstvy.

Určitou výhodou tohoto systému je lepší tepelná stálost v letním období. Z důvodu schopnosti velké tepelné akumulace fasádní izolace, je prostup tepla z venkovního prostředí pomalejší než u skladby s polystyrenem a tím nedochází i při vysokých teplotách v letních měsících k přehřívání domu.

Nevýhodou difuzněotevřené sklady může být vyšší pořizovací cena oproti skladbě difuzněuzavřené.