Nízkoenergetické domy (NED)

Nízkoenergetické domy Nízkonergetické domy jsou stavby, které se vyznačují výbornými izolačními vlastnostmi a tím i nízkými náklady na jejich vytápění. U těchto staveb nesmí roční spotřeba energie na vytápění být větší než 50 kWh/(m2a). Dřevostavby jsou proto vhodnou variantou, jak dosáhnout u domu nízkoenergetických vlastností. Dobré tepelné vlastnosti těchto domů zajišťují správně zvolené tepelné izolace, které tvoří vnější obálku domu (obvodové stěny, střecha, strop nad nevytápěným půdním prostorem a podlaha.) Správnou funkci izolačních materiálů zajišťuje též i vzduchotěsnost obvodového pláště domu "tzv. vzduchová neprůvzdušnost". Tato vlastnost obvodového pláště domu se zkoumá pomocí speciálního ventilátoru umístěného ve vchodových dveřích domu a i proto se tato zkouška nazývá Blower-door test. Ventilátor postupně v domě vytváří podtlak a přetlak a tak se sledují netěsnosti v obvodovém plášti. Výsledkem testu je hodnota n50.N, která nám udává objem vzduchu, který unikl z domu při tlaku 50 Pa. Dle normy ČSN 750540-2 nesmí být hodnota větší než 4,5 h-1.

Tepelné vlastnosti nízkoenergetických rodinných domů

Podkrovní nízkoenergetický dům U nízkoenergetických domů se hojně využívá řízeného větrání se zpětným získáváním tepla tzv. rekuperace vzduchu. U těchto domů nesmí výsledná hodnota výměny vzduchu větší než 1,0 h-1. Ne každý nízkoenergetický dům však musí mít rekuperaci vzduchu. Každý dům se musí řešit individuálně. Především zaleží na typu a tvaru domu, ale také na podnebí, ve kterém se dům bude stavět. Z pravidla podkrovní domy jsou na tom s potřebou tepla na vytápění lépe než přízemní, je to způsobeno především tím, že přízemní dům má větší podlahovou plochu, která je zapotřebí vytápět, kdežto podkrovní dům má ochlazovanou podlahu pouze v přízemí. Také různé tvary domů tepelným vlastnostem neprospívají, nejlépe by se na nízkoenergetický dům hodil tvar koule, což není asi uplně vhodný tvar pro bydlení, proto se pro nízkoenergetické stavby využívá nejčastěji obdélníkový průřez. Ten má mnohem lepší vlastnosti než domy typu L apod. Je třeba také mít na paměti, že velké prosklené stěny, "které sice vypadají u domů přitažlivě" nejsou též vhodné do nízkoenergetických staveb, i sebelepší izolační trojsklo bude mít koeficient prostupu tepla λ větší něž má obvodová stěna domu.

Nízkoenergetické domy na klíč Stavex

Nízkoenergetické domy na klíč Stavex Naše společnost staví domy energeticky úsporné, ale i domy nízkoenergetické. Při použití skladeb konstrukcí, tak jak je uvedeno v našem Standardním řešení systém Nízkoenergetický je dům předurčen dostat nálepku nízkoenergetický dům. Je ovšem třeba brát v úvahu výše uvedené aspekty o podnebí, kde dům bude postaven, typu a tvaru domu, Jelikož jsme členy ADMD musíme též provádět u našich domů Blower-door test. Naše domy při těchto zkouškách vykazují výborné výsledky, standardně se výměna vzduchu n50.N pohybuje okolo 0,8 h-1, což už je splnitelný limit pro dům, který využívá řízeného větráním s rekuperací vzduchu.